Trade Fairs: BUDMA & SAWO, 2024 in Poznan

Categories : Trade Shows & Fairs

We at Technima are excited to announce our presence at two pivotal European trade fairs - BUDMA and SAWO, in Poznań, Poland.

As leading manufacturers in spray marking paints, we're bringing innovation right to the forefront.BUDMA
30.01.24-02.02.24, Poznan
Technima Central – Pavilion 3 Ground Floor, Booth No. 96
www.budma.pl

Highlights:
    • Innovative Marking Solutions: Showcasing our Soppec line up, perfect for construction, line, and safety marking
    • Soppec Fluo TP Hydro™: our new and environmently friendly marking spray
    • Expert Talk: Let’s talk about the perfect solution for your marking needs

SAWO
23.04.24-25.04.24
www.targisawo.pl

Features:
    • Safety First: Emphasizing workplace safety with our specialized safety marking paints from SOPPEC LINE
    • SOPPEC LINE PureSPRAY System™: the first 2in1 floor marking system
    • Expert Talk: Engage with us on the latest in marking technology and safety standards

CONNECT WITH US
    • Explore and Collaborate: Discover how Technima Central's products can enhance your projects
    • Networking Opportunity: Meet our team, discuss industry trends, and explore potential partnerships

Feel free to contact us and schedule a meeting for the fairs!
We look forward to seeing you!

Schedule a meeting

W Technima z radością ogłaszamy naszą obecność na dwóch kluczowych europejskich targach branżowych – BUDMA i SAWO, w Poznaniu.
Jako wiodący producenci farb do znakowania w sprayu, stawiamy na innowację na pierwszym planie.

BUDMA
30.01.24-02.02.24, Poznań
Technima Central – Pawilon 3 Parter, Budka No. 96
www.budma.pl

Przegląd najważniejszych wydarzeń:
    • Innowacyjne rozwiązania w zakresie znakowania: Prezentacja naszej linii Soppec, idealnej do znakowania na budowach, oznakowanie poziome linii i wytyczanie stref bezpieczeństwa
    • Soppec Fluo TP Hydro™: nasz nowy, przyjazny dla środowiska spray do znakowania
    • Rozmowa eksperta: Porozmawiajmy o idealnym rozwiązaniu dla Twoich potrzeb w zakresie znakowania

SAWO
23.04.24-25.04.24
www.targisawo.pl

Cechy:
    • Bezpieczeństwo przede wszystkim: nacisk na bezpieczeństwo w miejscu pracy dzięki naszym specjalistycznym farbom do znakowania bezpieczeństwa firmy SOPPEC LINE
    • SOPPEC LINE PureSPRAY System™: pierwszy system znakowania poziomego 2 w 1
    • Rozmowa z ekspertem: Zaangażuj się w dyskusję na temat najnowszych technologii znakowania i standardów bezpieczeństwa

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI
    • Eksploruj i współpracuj: odkryj, jak produkty Technima Central mogą ulepszyć Twoje projekty
    • Możliwość nawiązania kontaktów: Poznaj nasz zespół, omów trendy branżowe i odkryj potencjalne partnerstwa

Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na spotkanie targowe!
Czekamy na spotkanie z Państwem!

Zaplanuj spotkanie

Share this content

Add a comment