Czyścik układu paliwowego
search
  • Czyścik układu paliwowego

Czyścik układu paliwowego

Indeks : 900023

Silny i skuteczny środek do czyszczenia wszystkich elementów układu paliwowego. Przydatny podczas konserwacji siłowników i wtryskiwaczy maszyn rolniczych i budowlanych. Eliminuje osady tłuszczu, węgla, żywicy, gumy, korozji. Można go stosować do czyszczenia zaworów, siłowników, wtryskiwaczy, stacjonarnych silników regulacji, akceleratorów i czujników przepływu masy powietrza.

Zobacz pełny opis produktu

Czyścik układu paliwowego

Volume: 500 ml

Skontaktuj się z nami

Środek do czyszczenia gaźników Soppec nie wywołuje korozji, wykazuje doskonałe działanie rozpuszczające i nie pozostawia żadnych resztek, dzięki czemu gaźnik po czyszczeniu może normalnie działać.

 

DANE 

  • Opakowanie: 500 ml
  • Skład: mieszanina węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, ketonów i alkoholi.
  • Wygląd: przejrzysta, bezbarwna ciecz
  • Propelent: propan-butan
  • LZO-EU g/l: 745 g/l
  • Gęstość względna (g/ml w temperaturze 20°C): 0,745
  • Ciśnienie pary w temperaturze 20°C: 3,2-3,6 barów
  • Szybkość rozpylania: 3,1 g/s

SOPPEC PRO TECH

Angielski katalog

Pliki do pobrania (123.35MB)

900023

Opis

Volume
500 ml
Rodzaj wyrobu
Produkt Techniczny
Obszar stosowania
Czyszczenie Powierzchni
Powierzchnia Stosowania
...
Opakowanie
12 szt. w pudełku

Środek do czyszczenia układu paliwowego PRO TECH zawiera łatwopalny rozpuszczalnik; przed użyciem produktu należy poczekać na ostygnięcie rozgrzanego silnika.
Przed zastosowaniem środka przykryć elementy przewodzące prąd i wyłączyć układy elektryczne. Równomiernie spryskać środkiem elementy przeznaczone do czyszczenia oraz te, które ewentualnie trzeba zdemontować i pozostawić tylko na kilka minut. W przypadku bardzo zabrudzonych miejsc poczekać około 5-10 minut. Usunąć przywarty brud za pomocą szczotki.
Po zakończonym czyszczeniu wysuszyć za pomocą powietrza elementy przewodzące prąd. Ostrzeżenie: produkt nie nadaje się do uruchamiania lub eksploatacji silników diesla!

Karty charakterystyki są dostępne bezpłatnie w Internecie: www.quick-fds.com.
Etykieta CLP z trzema piktogramami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Może pęknąć po podgrzaniu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (w przypadku wdychania).
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

picto inflammablepicto dangereux