Galva zinc matowa 97%
search
  • Galva zinc matowa 97%

Galva zinc matowa 97%

Indeks : 470203

Farba o bardzo dużej zawartości cynku, zapobiegająca korozji metalowych powierzchni z gołej i ocynkowanej stali. Tworzenie warstwy ochronnej, mogącej stanowić podkład dla wszystkich farb. Konserwacja rur, kanalizacji, rurociągów. Bardzo dobra przewodność przydatna podczas spawania punktowego.

Zobacz pełny opis produktu

Galva zinc matowa 97%

Kolor: Efekt metalu
Volume: 500 ml

Skontaktuj się z nami

WŁAŚCIWOŚCI

  • Bardzo dobra przyczepność, doskonały podkład dla farby.
  • Odporność na chemikalia
  • Trwała ochrona elektrochemiczna
  • Odporność na temperaturę: do 350°C
  • Pyłosucha: po 10 - 15 minutach
  • Sucha dotykowo: po 20 - 30 minutach
  • Możliwość pokrywania po 24 godzinach (wartości orientacyjne w zależności od temperatury, grubości powłoki, wilgotności)

Skład

Spoiwo: ester epoksydowy
Pigmenty: cynk o wysokim stopniu czystości.
Propelent: eter dimetylowy.

SOPPEC COLORS

Angielski katalog

Pliki do pobrania (27.97MB)

470203

Opis

Volume
500 ml
Rodzaj wyrobu
Farba cynkowa
Obszar stosowania
Utrzymanie I Konserwacja
Powierzchnia Stosowania
...
Opakowanie
12 pojemników z aerozolem w kartonie

Karty charakterystyki są dostępne bezpłatnie w Internecie: www.quick-fds.com.
Etykieta CLP z dwoma piktogramami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Może pęknąć po podgrzaniu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

picto inflammablepicto dangereux