POWER CLEANER
search
  • POWER CLEANER
  • POWER CLEANER

POWER CLEANER

Indeks : 980006

To profesjonalny odtłuszczacz o wysokiej zdolności rozcieńczania. Znajduje zastosowanie podczas konserwacji części maszyn, szczęk i okładzin hamulcowych, łańcuchów i przekładni, itp. Nadaje się również do czyszczenia sprężarek i instalacji przemysłowych. Nie pozostawia żadnych resztek, nie ma właściwości przewodzących i nie powoduje korozji.

Zobacz pełny opis produktu

POWER CLEANER

Volume: 500 ml

Skontaktuj się z nami

Opis POWER CLEANER

DANE 

 

  • Opakowanie: 500 ml
  • Skład: węglowodory alifatyczne
  • Wygląd: przejrzysta ciecz
  • Propelent: CO2
  • LZO-EU g/l: 708 g/l
  • Gęstość względna (g/ml w temperaturze 20°C) : 0,725
  • Ciśnienie pary w temperaturze 20°C: 4,7-5,7 barów
  • Szybkość rozpylania: 4,3 g/s

980006

Opis

Volume
500 ml
Rodzaj wyrobu
Produkt Techniczny
Obszar stosowania
Czyszczenie Powierzchni
Powierzchnia Stosowania
...
Opakowanie
12 szt. w pudełku

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylać produkt na czyszczoną powierzchnię dopóki nie znikną zabrudzenia.

Karty charakterystyki są dostępne bezpłatnie w Internecie: www.quick-fds.com.
Oznakowanie CLP z trzema piktogramami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Może pęknąć po podgrzaniu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

picto inflammablepicto dangereux

SOPPEC PRO TECH

Angielski katalog

Pliki do pobrania (123.35MB)