Uniwersalny spray czyszczący
search
  • Uniwersalny spray czyszczący
  • Uniwersalny spray czyszczący

Uniwersalny spray czyszczący

Indeks : 900024

Uniwersalny środek czyszczący Soppec PRO TECH nadaje się do niemal wszystkich powierzchni i rodzajów zanieczyszczeń. Usuwa między innymi, tłuszcz, nikotynę, silikon oraz ślady palców na różnych powierzchniach. Posiada właściwości antystatyczne i nadaje się do stosowania na wszelkich gładkich i nieporowatych powierzchniach.

Zobacz pełny opis produktu

Uniwersalny spray czyszczący

Volume: 600 ml

Skontaktuj się z nami

Opis Uniwersalny spray czyszczący

DANE 

 

  • Opakowanie: 600 ml
  • Lekko alkaliczny skład: woda, rozpuszczalniki i środki powierzchniowo czynne
  • Wygląd: przejrzysta, bezbarwna, musująca ciecz
  • Propelent: propan-butan
  • LZO-EU g/l: 689 g/l
  • Gęstość względna (g/ml w temperaturze 20°C) : 0,913
  • Ciśnienie pary w temperaturze 20°C: 3,7-4,3 barów
  • Szybkość rozpylania: 2,6 g/s

900024

Opis

Volume
600 ml
Rodzaj wyrobu
Produkt Techniczny
Obszar stosowania
Czyszczenie Powierzchni
Powierzchnia Stosowania
...
Opakowanie
12 szt. w pudełku

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Równomiernie nanieść na powierzchnię za pomocą szmatki i pozostawić na kilka minut. Następnie wytrzeć suchą szmatką lub papierową chusteczką. W razie potrzeby wykonać test na mało widocznej plamie.

Karty charakterystyki są dostępne bezpłatnie w Internecie: www.quick-fds.com.
Etykieta CLP z dwoma piktogramami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Może pęknąć po podgrzaniu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

picto inflammablepicto dangereux

SOPPEC PRO TECH

Angielski katalog

Pliki do pobrania (123.35MB)