Shockspray - odrdzewiacz
search
  • Shockspray - odrdzewiacz

Shockspray - odrdzewiacz

Indeks : 960021

Jest to środek przeznaczony do rozłączania zatartych i skorodowanych elementów. Produkt wywołuje szok termiczny w celu rozbicia rdzy i uwolnienia zapieczonej części. Idealnie nadaje się do luzowania połączeń śrubowych, przekładni, okuć, mocowań itp.

Zobacz pełny opis produktu

Shockspray - odrdzewiacz

Volume: 200 ml

Skontaktuj się z nami

DANE

 

  • Opakowanie: 200 ml
  • Skład: węglowodory alifatyczne i aromatyczne, oleje mineralne o niskiej lepkości, dodatki antykorozyjne i bardzo drobne cząsteczki.
  • Wygląd: przejrzysta czerwona ciecz
  • Propelent: propan-butan
  • LZO-- CH%: 97%
  • LZO-EU g/l: 580 g/l
  • Gęstość względna (g/ml w temperaturze 20°C): 0,596
  • Ciśnienie pary w temperaturze 20°C: 3,9-4,5 barów
  • Szybkość rozpylania: +/- 2 g/s

SOPPEC PRO TECH

Angielski katalog

Pliki do pobrania (123.35MB)

960021

Opis

Volume
500 ml
Rodzaj wyrobu
Produkt Techniczny
Obszar stosowania
Utrzymanie I Konserwacja
Powierzchnia Stosowania
...
Opakowanie
12 szt. w pudełku

Wstrząsnąć przed użyciem.
Rozpylić przez kilka sekund. Duży spadek temperatury w połączeniu z funkcją przenikania oleju umożliwia odblokowanie zapieczonej części.

Karty charakterystyki są dostępne bezpłatnie w Internecie: www.quick-fds.com.
Oznakowanie CLP z dwoma piktogramami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Może pęknąć po podgrzaniu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

picto inflammablepicto dangereux