PAK SPRAY

Wykrywacz Smoly

04001504

Sprzedaż :

PAK Detector jest farbą natryskową, która ułatwia identyfikację obecności smoły na nawierzchniach dróg dzięki wykrywaniu związków wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

Więcej szczegółów


Opis

Opakowanie 12 pojemników z aerozolem w kartonie
Volume 500 ml
Rodzaj wyrobu Produkt Techniczny
Obszar stosowania Drogi, Roboty Ziemne, Rurociągi, Budowy..., Bezpieczeństwo, Zabezpieczenie Placu Budowy
Powierzchnia Stosowania Beton, Asfalt, Trawa

Pliki do pobrania

Więcej informacji


Utrzymanie dróg i autostrad wymaga przeprowadzenia prac na różnych poziomach nawierzchni. Niektóre asfalty zawierające smołę i te położone w latach 80-tych i 90-tych zawierają związki, które są obecnie zabronione, ponieważ mogą powodować problemy zdrowotne wśród osób, które ich dotykają lub mają z nimi kontakt. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, czy znajdują się w miejscu, w którym należy przeprowadzić konserwację, w celu odizolowania ich od innych odpadów. Identyfikacja ta może być przeprowadzona przez wykrycie związków WWA obecnych w dużym stężeniu w smole.

 

PAK SPRAY WYKRYWACZ SMOŁY

WŁAŚCIWOŚCI:

  • Odporna na wodę i warunki atmosferyczne.
  • Doskonały stopień pokrycia: jeden aerozol do 5m².
  • Możliwe szybkie usunięcie z gładkich powierzchni za pomocą suchej szmatki.
  • Szybkie schnięcie: 10 do 15 minut.
  • Zakres temperatury: od -15°C do 50°C.

SPECYFIKACJA :


Skład

Środek wiążący: akryl
Pigmenty: mineralne i organiczne.
Rozpuszczalniki: specyficzne do rozpuszczenia WWA.
Gaz nośny: swoista mieszanina izobutenu i propanu.

Zalecenia dotyczące użytkowania

Używać w położeniu czubkiem w dół.
PRZED użyciem: energicznie wstrząsnąć.
PO UŻYCIU: przedmuchać w położeniu czubkiem w górę. Wybraną powierzchnię spryskać cienką warstwą. Pozostawić do wyschnięcia. Jeśli obecne są związki WWA, biała powierzchnia stanie się żółto-brązowa. W przypadku wątpliwości, użycie lampy ultrafioletowej ujawni obecność WWA poprzez żółto-zielone zabarwienie

BHP

Arkusze danych dotyczących bezpieczeństwa są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej: www.quick-fds.com.
Oznakowanie wg rozporządzenia CLP przy użyciu dwóch piktogramów symbolizujących zagrożenie.