Logo DitySpray

TESTÓW

KOMPLET TESTÓW

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA

Bezpieczeństwo naszych użytkowników jest jednym z naszych wspólnych priorytetów, dlatego oferujemy im system gwarantujący bezpieczną pracę.

W tym celu przeprowadzamy szereg testów mających na celu poprawę jakości naszych produktów:

TEST FUNKCJONALNOŚCI DITYBOX

W NORMALNYCH WARUNKACH PRACY

Wykonujemy pierwszy test, aby ocenić funkcjonalność pojemnika DITYBOX po podaniu ciśnienia, a także gwarancję bezpieczeństwa poprzez usunięcie ciśnienia powietrza w warunkach zwykłego użycia.

Dityspray functional test

Uwaga: Wszystkie pojemniki DITYBOX są testowane indywidualnie na stanowisku badawczym w naszych warsztatach pod ciśnieniem 12 bar.

 

WYNIK : BRAK ZAGROŻENIA!

 

Nie można wytworzyć nadmiernego ciśnienia w pojemniku DITYBOX: wyciek powietrza między 11,6 a 13 bar zapewnia strefę bezpieczeństwa w obszarze pracy. Gdy ciśnienie ustabilizuje się na poziomie około 9 bar, system odzyskuje szczelność: zabezpieczenie jest odwracalne!

TEST PĘKNIĘCIA DITYBOX

W ANORMALNYCH WARUNKACH PRACY

Zamieniamy standardową, plastikową nakrętkę na nakrętkę ze stali nierdzewnej, aby usunąć system bezpieczeństwa i doprowadzić nasz system do granic jego możliwości. Jest to zatem eksperyment w skrajnych i niestandardowych warunkach.

Podając ciśnienie do systemu i zapobiegając usunięciu nadmiaru powietrza, szukamy punktu krytycznego dla naszego DITYBOX.

Obserwujemy pojawienie się pęcherzyka.

Dityspray rupture testDLACZEGO?

 

Plastyczne tworzywo, z jakiego wykonany jest pojemnik, absorbuje wzrost ciśnienia, odkształcając się. Pęknięcie następuje pionowo: pojemnik pozostaje w jednym kawałku.

 

Pojemnik DITYBOX wytrzymuje ciśnienie do 53 bar, czyli co najmniej 6 razy większe od ciśnienia roboczego.

TEST ODPORNOŚCI TERMICZNEJ DITYBOX

W RÓŻNYCH TEMPERATURACH

Dityspray température test 62°
TEST W TEMPERATURZE 62°C

TEST TEMPERATURY :
System DITYSPRAY, znajdujący się pod ciśnieniem, został umieszczony w maszynie do kontroli artykułów na gorąco i poddany temperaturze 62°C.
Pozostał tam przez 20 godzin.
Wynik : Brak jakichkolwiek zmian fizycznych.

TEST UPADKU:
Następnie pojemnik został zrzucony z wysokości człowieka na ziemię.
Wynik :
Brak jakiegokolwiek uszkodzenia i optymalne działanie.
Dityspray température test 92°
TEST W TEMPERATURZE 92°C

TEST TEMPERATURY :
System DITYSPRAY znajdujący się pod ciśnieniem, został umieszczony w maszynie do kontroli artykułów na gorąco i poddany temperaturze 92°C.
Pozostał tam przez 30 minut.
Wynik : Brak jakichkolwiek zmian fizycznych.

TEST UPADKU:
Następnie pojemnik został zrzucony z wysokości człowieka na ziemię.
Wynik : Brak jakiegokolwiek uszkodzenia i optymalne działanie.
Dityspray température test 126°
TEST W TEMPERATURZE 126°C

TEST TEMPERATURY :
System DITYSPRAY, znajdujący się pod ciśnieniem, został umieszczony w maszynie do kontroli artykułów na gorąco i poddany temperaturze 126°C.
Pozostał tam przez 3 minuty.
Wynik : Pojemnik zaczął się topić po upływie 3 minut.

TEST UPADKU :
Następnie pojemnik został zrzucony z wysokości człowieka na ziemię.
Wynik : Brak oznak uszkodzenia i prawidłowe działanie: system był przez cały czas pod ciśnieniem!
Dityspray température test 400°
TEST W TEMPERATURZE 400°C

TEST TEMPERATURY :
System DITYSPRAY pod ciśnieniem został podłączony do szklanej butelki w temperaturze 400°C.
Wynik : Po upływie 3 minut i 4 sekund przebił ją bez hałasu i wybuchu!

TEST ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ DITYBOX

ZGODNOŚĆ, WYGLĄD, WYMIARY

Zgodność chemiczna :

Oceniamy reakcje tworzywa wchodzącego w skład DITYBOX na kontakt z różnymi chemikaliami.

Najpierw oceniamy odporność pojemnika na kontakt z różnymi produktami chemicznymi. Oto nasze wyniki:

Dityspray leaf

Odporny, brak lub niewielka odwracalna/nieodwracalna zmiana masy i wymiarów: woda, woda morska, amoniak 100%, benzen, benzyna, gliceryna, mleko, olej napędowy, olej lniany, oliwa z oliwek, olej silikonowy, olej sojowy, olej mineralny, ropa naftowa, disiarczek węgla, czterochlorek węgla, Toluen...

Dityspray leaf

Odporny z zastrzeżeniami, znaczne zmiany wymiarów po pewnym czasie, możliwa nieodwracalna zmiana właściwości: kwas octowy 10%, kwas solny, kwas mrówkowy, kwas fosforowy, kwas siarkowy 10%, kwas siarkowy 36%, chlorobenzen, sole miedzi 10%, trichloroetylen 20°C itp.

Dityspray leaf

Nieodporny, może być jednak czasem używany w określonych warunkach (skrócony czas kontaktu): Acetyna, kwas octowy 40%, kwas chromowy 1%, chlorek metylu, fenol, keton metyloetylowy...

Dityspray leaf

Rozpuszczalny w krótkim czasie: Nadtlenek wodoru 30%, chlorek wapna

  

Wygląd :

W drugiej kolejności obserwujemy zmiany w wyglądzie pojemnika (na przykład odbarwienie, deformacja lub rozmiękczenie) pod wpływem niektórych produktów, takich jak:

  1. Aceton (03710)
  2. Izoheksan, Izopropanon, etanol (03702)
  3. Terpen pomarańczowy (03712)
  4. Metylal (03715)
  5. Oleje mineralne (03717)

Różny czas kontaktu pojemnika z produktami: Kontakt przy użyciu szmatki, 2 minuty, 1 godzina i 70 godzin.

Wyniki są jednoznaczne, ponieważ tworzywo nie wykazuje żadnej zmiany wyglądu w kontakcie z tymi produktami.

 

Wymiary :

Na koniec sprawdzamy, czy wystąpiły zmiany wymiarów badanych próbek (związane na przykład z pęcznieniem) w kontakcie z różnymi produktami chemicznymi wymienionymi w części Wygląd powyżej, w czasie od 1 godziny do 70 godzin.

Ponownie, nie stwierdziliśmy zmian w wymiarach tworzywa pod wpływem wymienionych produktów.

DITY SPRAY : THE ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE INDUSTRIAL SOLUTION

Retourner en haut de la page