Logo Soppec Dity Spray

Często Zadawane Pytania

Często Zadawane Pytania

ODPOWIADAMY NA TWOJE PYTANIA

Tylko produkty pakowane w DITYBAG mogą być używane z DITYBOX.

SOPPEC oferuje obecnie produkty pakowane w DITYBAG pod nazwą GREEN TECH, należące do gamy produktów technicznych SOPPEC PRO TECH.

Przewidywane jest poszerzenie gamy o kolejne produkty.

Brak gazu pędnego zapewnia optymalne bezpieczeństwo: brak ryzyka wybuchu lub pożaru.

Sprężone powietrze jako siła wypychająca ogranicza emisję gazów (butanu/propanu) do atmosfery. Użytkownik nie wdycha tych gazów, co jest korzystne dla jego zdrowia.

Stajesz się użytkownikiem/dystrybutorem rozwiązania, które nie wykorzystuje łatwopalnego gazu pędnego. Brak gazu pędnego w połączeniu z brakiem piktogramów zagrożeń ułatwia przechowywanie, ponieważ produkty nie wymagają wyposażenia obowiązkowego przy składowaniu materiałów niebezpiecznych i nie powodują zaklasyfikowania miejsca składowania jako niebezpieczne zgodnie z dyrektywą SEVESO.
Ułatwiony jest również transport ze względu na brak ograniczeń związanych z transportem materiałów niebezpiecznych.
Sprężone powietrze jest zasobem obfitym i dostępnym w każdym miejscu.

Wybierasz całkowicie bezpieczny system wielokrotnego napełniania aerozoli sprężonym powietrzem.

Używasz ekologicznych produktów bez piktogramów zagrożeń, przyjaznych zarówno dla planety, jak i dla użytkowników.

Ograniczasz marnotrawstwo produktów: poziom wykorzystania wkładów DITYBAG wynosi 95%.

Zmniejszasz ilość przetwarzanych odpadów: pojemnik DITYBOX może być użyty co najmniej 5000 razy, a puste wkłady DITYBAG zabierają 4 razy mniej miejsca niż puste opakowania po aerozolach. Są one traktowane jak zwykłe odpady i można je wrzucać do zwykłego pojemnika na odpady.

Po opróżnieniu klasycznych opakowań aerozolowych lub wkładów trzeba kupić nowe. W przypadku systemu DITYSPRAY ponownie używasz pojemnika DITYBOX, wymieniając jedynie wkład DITYBAG z wybranym produktem.

System DITYSPRAY zapewnia szereg korzyści i oszczędności dla dystrybutorów.

Wolumen transportu i powierzchnia składowania w przypadku DITYBAG są o 35% mniejsze w porównaniu ze standardowym aerozolem (np. aerozol produktu technicznego o pojemności 500 ml).

Brak piktogramu wskazującego zagrożenie oraz brak łatwopalnego gazu pędnego umożliwiają przechowywanie produktów bez konieczności dostosowania się do wymogów dyrektywy SEVESO. Nie potrzeba specjalnego wyposażenia do przechowywania materiałów niebezpiecznych.

Brak piktogramu wskazującego zagrożenie oraz brak łatwopalnego gazu pędnego pozwalają zmniejszyć ograniczenia i koszty transportu.

Stajesz się pionierem, wprowadzając do swojego przedsiębiorstwa innowacyjny system podnoszący Twoją konkurencyjność w oczach klientów.

Budujesz relację lojalnościową opartą na modelu powiązanych produktów: stajesz się jednym z niewielu dystrybutorów opakowań i produktów eksploatacyjnych oferowanych wraz z DITYBOX.

W swojej komunikacji możesz propagować używanie ekologicznego systemu pakowania.

Pojemnik DITYBOX wyposażony jest w zawór napełniający sprężonym powietrzem.

Podstawa DITYBASE, podłączona na stałe do sieci sprężonego powietrza, umożliwia zwiększenie ciśnienia w DITYBOX (maks. 8 bar) w mniej niż 2 sekundy.

Autonomiczne i przenośne wyposażenie DITYPUMP zapewnia napełnienie DITYBOX sprężonym powietrzem w dowolnym miejscu.

Pojemnik DITYBOX wykonany jest z tworzywa odpornego na uderzenia, upadki, wysokie temperatury i kontakt z chemikaliami. Ochrona przed promieniami UV oszacowana jest na co najmniej 10 000 godzin.

Po dokręceniu nakrętki pojemnik DITYBOX zostaje hermetycznie zamknięty, a gwint pozwala na wyciek powietrza w przypadku podania nadmiernego ciśnienia (między 11,6 a 13 bar).

Nasz system przeszedł szereg testów funkcjonalności i bezpieczeństwa, podczas których został doprowadzony do granic swoich możliwości dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania.

Cyfrowy manometr DITYPUMP jest wyskalowany w barach, psi i kPa.

DITYSPRAY podlega dyrektywie w sprawie urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE.

The amendments of the 2014 version relate to the harmonisation of the basis of fluid categories (new EC Regulation 1272/2008).

Norma NF EN 12 245 - Minimalne wymagania dotyczące projektu i opisu kontroli, które należy przeprowadzić podczas produkcji całkowicie owiniętych butli gazowych kompozytowych o pojemności mniejszej lub równej 450 l.

Podobnie jak inni producenci importujący urządzenia podlegające dyrektywie w sprawie urządzeń ciśnieniowych, dbamy o przestrzeganie jej wymogów.
W przypadku uruchomienia produkcji DITYSPRAY dyrektywa 2014/68 /UE (wpływ wyłącznie dokumentowy).

Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych z 2017 r. nie obejmuje DITYSPRAY.

DITYSPRAY : ROZWIĄZANIE PRZEMYSŁOWE PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Wróć na górę strony