TECHNIMA GROUP

TECHNIMA jest grupą zrzeszająca kilka podmitów na terenie Europy, w tym: SOPPEC- producent farb w aerozolu, TECHNIMA Central- dystrybutor farb w aerozolu działający na terenie Europy Środkowej. TECHNIMA Nordic - dystrybutor farb w aerozolu działający w Skandynawii. OLÉRON STP- producent farby w Charente Maritime, Francja. SOPPEC jest najważniejszym podmiotem w grupie TECHNIMA, zatrudniającym najwięcej pracowników. W celu ujednolicenia kierunku, w jakim zmierzają te cztery podmioty gospodarcze, w ramach struktury TECHNIMA, wydzielono następujące działy: Zarząd ogólny, Zarząd ds. sprzedaży, Zarząd ds. kontroli, Dział IT. 160 współpracowników, 3 zakłady, 6 platform logistycznych ... Wraz z upływem lat TECHNIMA uzyskała wiodącą pozycję na ryku farb w aerozolu.

Prezes
Thibault de Maillard

O TECHNIMA CENTRAL

„Od tradycji do innowacji“

Przed lipcem 2015 roku, Technima Central nosiła miano Röbel & Fiedler - przedsiębiorstwa szczycącego się wieloletnią tradycją. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1923 roku w Lipsku i zajmowało się wytwarzaniem produktów kosmetycznych oraz produktów chemicznych przeznaczonych do użytku w przemyśle graficznym. W 1953 roku, chemik - Erich Winefeld - przeniósł przedsiębiorstwo i osiedlił się w Ettenheim, w południowo-zachodniej części Niemiec. Po kilku latach na rzecz R+F zakupiono kolejne przedsiębiorstwa, np. w 1964 r. - Forst Chemie GmbH, spółkę lepiej znaną pod nazwą FCH oraz pozyskano asortyment produkcyjny oferowany przez Mihowa GmbH.

Assembly line Technima Central

Szeroka gama produktów

Podczas gdy firma FCH zajmowała się produkcją środków odstraszających owady stosowanych w środowisku leśnym, farb do wykonywania oznaczeń w środowisku leśnym oraz na placach budowy, spółka R+F zajmowała się tradycyjnie wytwarzaniem produktów chemiczno-technicznych. W ciągu ostatnich dziesięcioleci, produktami tymi były akcesoria drukarskie używane w przemyśle graficznym. Wspomniana oferta uwzględniała takie produkty jak: środki do czyszczenia, rozpuszczalniki dodawane do wody w pojemnikach, domieszki do pomocniczych materiałów poddawanych dalszej obróbce w przemyśle drukarskim oraz akcesoria używane do wykonywania kopii drukarskich. Produkcja obejmowała również aerozole techniczne przeznaczone do użytku w przemyśle drukarskim, które były rozprowadzane wyłącznie jako akcesoria drukarskie. R+F zajmowała się na przykład wytwarzaniem takich produktów jak silikonowe środki smarne, aerozole do łańcuchów, aerozole PTFE, odrdzewiacze itp.

Produkty te były dostarczane użytkownikom końcowym oraz producentom maszyn.

rf_schwarz.jpg

Rok 2010 przyniósł duże zmiany

Od lutego 2010 roku TECHNIMA Central jest członkiem francuskiej grupy Technima. Zmieniono profil produkcyjny, skupiając się na farbach stosowanych do wykonywania oznaczeń na budowach i w środowisku leśnym oraz na akcesoriach do wykonywania oznaczeń.